Dobro došli na web stranice Udruženja prijevoznika Zagreb
Obrtnička komora Zagreb Udruženje prijevoznika Zagreb

Prenosimo informaciju zatraženu i dobivenu od Veleposlanstva RH u Sloveniji.

Temeljem Odluke Vlade Republike Slovenije koja je stupila na snagu 21. kolovoza 2020. osobama koje imaju prebivalište ili boravak u Republici Hrvatskoj odredit će se karantena na ulasku u Republiku Sloveniju.

Karantena se ne primjenjuje na slijedeće iznimke:

 1. Prekogranični dnevni radni migranti koji imaju radni odnos u jednoj od država članica EU ili schengenskog prostora i koji moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj se navodi razlog za prelazak granice kao dnevni radni migranti.
 2. Prekogranični tjedni radni migranti koji imaju radni odnos u jednoj od država članica EU ili schengenskog prostora i koji moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj se navodi razlog za prelazak granice kao tjedni radni migranti
 3. Osobe u gospodarskom prometu, odnosno djelatnostima koje na granici predoče dokaz o obavljanju prometa odnosno djelatnosti u Republici Sloveniji ili u inozemstvu (potvrda o prijavi početka izvođenja usluga i potvrda A1 u skladu sa zakonom koji uređuje prekogranično izvođenje usluga) i koje se vraćaju unutar 24 sata od ulaska odnosno koje predoče negativni nalaz na SARS-CoV-2 (COVID-19). Osoba koja je zaposlena u stranom poduzeću koje izvodi usluge u Republici Sloveniji i pritom boravi u Republici Sloveniji mora na granici dati adresu na kojoj će boraviti u Sloveniji i negativni nalaz testa na SARS-CoV-2 (COVID-19);
 4. Osobe koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu moraju pri prelasku granice pokazati „Potvrdu za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 „Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga“ ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;
 5. Osobe koje prevoze robu u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije te kamionski promet u tranzitu koji moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;
 6. Osobe koje tranzitiraju kroz Republiku Sloveniju moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;
 7. Osobe koje putuju s diplomatskom putovnicom;
 8. Osobe koje obavljaju usluge za koje je nadležno ministarstvo dalo potvrdu da bi zbog karantene došlo do veće društvene ili gospodarske štete;
 9. Pripadnici službi zaštite i spašavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca i osobe koje izvode humanitarni prijevoz za Republiku Sloveniju koji prelaze granicu radi izvršavanja takvih naloga;
 10. Osobe koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u RS, drugoj državi EU ili schengenskog područja kao i osobe u pratnji, kada je to zbog zdravstvenog stanja nužno potrebno;
 11. Osobe koje prelaze granicu na dnevnoj ili povremenoj osnovi zbog uključivanja u odgojno-obrazovni proces ili znanstveno istraživanje u RS ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, ili njihovi roditelji ili druge osobe koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon ulaska u Sloveniju;
 12. Osobe koje idu na sprovod bliskog srodnika i napuštaju RS u roku od 24 sata nakon ulaska uz dokaz o datumu i satu pogreba;
 13. Osobe koje prelaze granicu iz obiteljskih razloga, zbog održavanja kontakata s članovima uže obitelji i vraćaju se u roku od 24 sata nakon ulaska;
 14. Osobe koje prelaze granicu zbog neodloživih osobnih razloga i vraćaju se u roku od 24 sata, uz predočenje odgovarajućeg dokaza;
 15. Osobe koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice i prelaze granicu zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;
 16. Pripadnici Slovenske vojske, policije ili službenici državnih tijela koji se vraćaju s rada u inozemstvu te službenici državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inozemstvu;
 17. Osobe koje su napravile turističku rezervaciju u trenutku kada je njihova država bila na zelenoj listi i imaju potvrdu rezervacije. (ovaj izuzetak ne primjenjuje se na hrvatske državljane)
 18. Predstavnici stranih sigurnosnih organa (policije ili pravosuđa) koji ulaskom u Republiku Slovenije izvršavaju operativnu zadaću predaje ili izručenja tražene osobe ili prijenosa izvršenja kazne zatvora osuđenika i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju zadaće.
 19. Osobe koje su profesionalni sportaši, članovi pratećeg osoblja profesionalnog sportaša, sportski delegati ili sportski suci koji prelaze granicu radi sudjelovanja na službenim takmičenjima međunarodnih sportskih saveza, što dokazuju odgovarajućim dokazom i prilože negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19).
 20. Osoba koja je prevezena u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i zdravstveno osoblje u tom vozilu;
 21. Osoba koja je član strane službene delegacije i dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela.

Za iznimke pod 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17,19 i 21 kod prelaska granice potrebno je priložiti negativni test na SARS-COV-2 (COVID-19) koji nije stariji od 36 sati i napravljen je u DČ EU ili državi schengenskog prostora.

Ulaz neće biti dozvoljen strancima koji nemaju prebivalište ili dozvolu boravka u Sloveniji i na granici ne mogu dati podatak o adresi na kojoj bi boravili za vrijeme karantene. Stranac koji da dokaz o adresi na kojoj će biti u karanteni dužan je snositi sve troškove.

Od 20. 7. odluke o karanteni uručuju se na svim graničnim prijelazima s Republikom Hrvatskom.

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/

Više informacija dostupno je na:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ na slovenskom jeziku,

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ na engleskom jeziku.

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

 

Logo Udruženja prijevoznika Zagreb

Udruženje prijevoznika Zagreb

Ede Murtića 2/I, 10 000 Zagreb

Kontakt